Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ công ty đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và tên / Công Ty , Địa chỉ, Điện thoại, Email, Tên sản phẩm, Số lượng 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây: Hỗ trợ khách hàng Cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ Xử lý đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ và thông tin theo yêu cầu của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Đối với thông tin cá nhân, VIETTECH chỉ xóa đi dữ liệu khi khách hàng có yêu cầu.

4. Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

 VIETTECH không thu thập thông tin khách hàng qua website, thông tin cá nhân khách hàng được thu thập qua email liên hệ đặt mua sản phẩm hoặc số điện thoại liên hệ đặt mua sản phẩm.

5. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khi hàng khi sử dụng sai mục đích. Việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng rất quan trọng, chúng tôi đảm bảo rằng thông tin khách hàng cung cấp sẽ được mật.

VIETTECH cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

VIETTECH cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau: – Nâng cao chất lượng dịch vụ – Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại – Khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.