Hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration

Hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration

Hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber Calibration

Tủ tạo nhiệt độ và độ ẩm dùng để tạo môi trường thực tế để kiểm tra các sản phẩm khác nhau, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực da giày, y tế, may mặc… Máy có thể tắt chế độ tạo độ ẩm và hoạt động như tủ sấy.

Để hiệu chuẩn tủ tạo nhiệt độ & độ ẩm – Hydrolysis Chamber vui lòng liên hệ với Hiệu chuẩn Kiểm Định Viettech

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo