Hiệu chuẩn kiểm định các thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm

Hiệu chuẩn kiểm định các thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm HUATO S500-TH (-20 ~ 70°C; 0-100%RH; Cảnh báo)

Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm EXTECH 42280

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm HUATO S100-TH (-20~+70℃)

Máy đo ghi nhiệt độ độ ẩm LaserLiner 082.031A

Thiết bị ghi nhiệt độ, độ ẩm Elitech RCW-360 WIFI (-40°C ~ 80°C, 0% ~ 99% rh)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ mini TESTO 174 T (-30 đến +70 °C, IP65, không bao gồm cáp USB)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm TESTO 174T

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm mini TESTO 174H (-20 ~ +70 °C, 0 ~ 100 %rH, IP20)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ mini TESTO 174T Set (-30 đến +70 °C, IP65, cáp USB)

Máy ghi biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm EXTECH RH520B (30~ 60°C, 1~99%)

Thiết bị ghi dữ liệu với màn hình và tích hợp đầu đo nhiệt độ, độ ẩm – WIFI TESTO Saveris 2-H2

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech RC-5+ ( -30℃~70℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech RC-19 (-30℃~70℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech RC-4 (-30°C~60°C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm Elitech LogEt 1 TH (-30℃~70℃/0-100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech LogEt 1 Bio (-30℃~70℃/0-100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech LogEt 6 (-30℃~70℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ UNI-T UT330T (-30 ~ 70℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm Elitech RC-51H (-30℃~70℃, 10%~95%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Elitech LogEt 8 TH (-30℃~70℃ / 10%-90%)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech RC-4HC (-30℃~+60℃, 0~99%RH)

Bộ ghi dữ liệu USB UNI-T UT330TH

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm USB UNI-T UT330THC (-30℃ ~ 70℃, 0%RH ~ 99.9%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech LogEt 8 BLE (-30 ℃~+70 ℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm Elitech LogEt 8 THE (-30℃~+70℃/10%-90%)

Nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6 (-40 ℃~85 ℃, 10% ~ 99%)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ USB HUATO HE171 ( -30~+70℃; ±0.5℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Elitech GSP-6G (-40℃~85℃, 10%~99%)

Bộ ghi nhiệt độ EXTECH TH10

Nhiệt ẩm kế tự ghi dữ liệu HUATO HE173 (-30~+70℃(0~100%RH); ±0.5℃; ±5%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech Tlog 100 (-30℃~70℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ TESTO 184 T1 (-35 ~ +70 °C, IP67)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo