Hiệu chuẩn kiểm định trạm quan trắc khí thải

QUY TRÌNH THỰC HIỆN KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN

Theo thông tư số 24/2017/TT-BTNMT quy định: “các thiết bị quan trắc tự động, liên tục phải được kiểm định, hiệu chuẩn và thử nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.
Các thiết bị quan trắc phải được kiểm tra định kỳ bằng khí chuẩn theo khuyến cáo của nhà sản xuất nhưng phải đảm bảo tối thiểu tần suất 2 tuần/lần bởi đơn vị vận hành hệ thống.
Khí chuẩn dùng để hiệu chuẩn phải còn hạn sử dụng, có độ chính xác tối thiểu ± 5% và phải được liên kết chuẩn theo quy định của pháp luật đo lường.
Quy định của pháp luật hiện hành về đo lường được quy định trong Thông tư 23:2013/TT-BKHCN, ngày 26/09/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ “Quy định về đo lường đối với các phương tiện đo nhóm 2” các thiết bị đo của các trạm quan trắc tự động, liên tục phải tiến hành kiểm định được quy định:

– Thiết bị quan trắc khí thải tự động: Thiết bị đo SO2, NO, NO2, CO, CO2, hàm lượng bụi.
– Thiết bị quan trắc nước thải tự động: Thiết bị đo pH, EC, DO, Độ đục, TDS.

-trạm quan trắc tự động, trạm quan trắc nước tải, rạm quan trắc online, trạm quan trắc không khí, trạm quan trắc không khí tự động
Thiết bị quan trắc tự động phải được kiểm định theo quy định tại CV số 3031/BTNMT-TCMT. Các thiết bị đo phải được kiểm định ban đầu trước khi đưa vào sử dụng chính thức, kiểm định định kỳ 12 tháng trong quá trình sử dụng và kiểm định sau sửa chữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo