HIỆU CHUẨN LÀ GÌ?

HIỆU CHUẨN LÀ GÌ?

Hiệu chuẩn phương tiện đo là thiết lập mối tương quan giữa đo lường và phương tiện đo. Hiệu chuẩn liên quan tới xác định các đặc tính đo lường của một phương tiện đo. Thực hiện thông qua việc so sánh trực tiếp với những chuẩn đã biết.

Một chứng chỉ hiệu chuẩn được cấp và được gắn tem. Trong chứng nhận hiệu chuẩn sẽ cung cấp kết quả đo, từ kết quả đó người sử dụng phải xem có nằm trong dung sai của bên mình sử dụng hay không.

Tóm lại: Hiệu chuẩn là sự tự nguyện không có tính chất bắt buộc như kiểm định nhưng về bản chất kỹ thuật giữa hiệu chuẩn và kiểm định là giống nhau.

Hiệu chuẩn cho dù kết quả có đạt hay không đạt chúng ta vẫn được quyền sử dụng bằng cách cộng hoặc trừ phần đồ lệch vào kết quả đo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo