Hiệu chuẩn phương tiện đo oxy hòa tan Dissolved oxygen analyzers

Hiệu chuẩn phương tiện đo oxy hòa tan Dissolved oxygen analyzers (0-10) mg/L

Phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan của trạm quan trắc môi
trường nước – Quy trình kiểm định
Dissolved oxygen analyzers of water monitoring station – Verification procedure
1 Phạm vi áp dụng
Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm
định sau sửa chữa phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan của trạm quan trắc môi trường
nước (nước mặt, nước thải) có phạm vi đo đến 20 mg/L; hoặc đến 200 % ôxy hoà tan
bão hòa.
Ghi chú: Văn bản kỹ thuật này có thể áp dụng đối với phương tiện đo nồng độ ôxy hòa
tan của trạm quan trắc nước ngầm, phương tiện đo nồng độ ôxy hòa tan của trạm quan
trắc nước biển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo