Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm, nhiệt ẩm kế tự ghi

Hiệu chuẩn thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm, nhiệt ẩm kế tự ghi

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech Tlog 100E (-40℃~85℃)

Nhiệt kế tự ghi HANNA HI144 (-30.0 – 70.0 ºC)

Nhiệt ẩm kế PCE HT 70 (-40~85 ° C; 0~100% RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ USB EZDO DTR-306 (1 kênh,-40℃ ~ 85℃)

Bộ ghi dữ liệu USB nhiệt độ, độ ẩm EXTECH RHT10

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ HUATO S100-EX (-40~+85℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ TESTO 184 T2 (-35 ~ +70 °C, IP67)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Elitech Tlog 100H (-30℃~70℃, 0%~100%RH)

USB ghi dữ liệu nhiệt độ SterlingSensors ST170 (-40~70℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Elitech Tlog 100EH (-40℃~85℃, 0%~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-172TK (-40~70℃; 0~100%RH; -200~1370℃(loại K))

Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ Extech TH30

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ/độ ẩm EZDO DTR-305 (2 kênh,0-100% RH; -40℃ to 85℃)

Máy đo và ghi nhiệt độ độ ẩm LaserLiner 082.027A (-40°C~70°C/ 0%~100%rH)

Nhiệt Kế Ghi Dữ Liệu Cảm Biến Bên Trong HANNA HI148-2 (-40 ~ 125ºC)

Nhiệt Kế Ghi Dữ Liệu Cảm Biến Bên Trong HANNA HI148-1 (-20 ~ 60 ºC)

Bút ghi nhiệt độ độ ẩm dự phòng ELCOMETER 6700

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech LogEt 8 PTE (-85℃~150℃)

Máy ghi dữ liệu TENMARS TM-317 (-40°C-85°C, 1-99%RH)

Bút đo ghi nhiệt độ, độ ẩm PCE HT 71N

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech Tlog 100EC (-85℃~150℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm EXTECH 42270 (-40 ~ 185 °F, 0 ~ 100%)

Nhiệt Kế Ghi Dữ Liệu Cảm Biến Bên Trong HANNA HI148-4 (-20 ~ 60 ºC; -40 ~ 125ºC)

Nhiệt Kế Ghi Dữ Liệu Cảm Biến Bên Trong HANNA HI148-3 (-20 ~ 60 ºC; -40 ~ 125ºC)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất CEM DT-174B (-40~70℃;0~100%RH;950-1050hPa)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech Tlog 100EL (-196℃~150℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech LogEt 8 UTE ( -196℃~+150℃)

Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm EXTECH RHT30

Máy đo vi khí hậu cho Nghành Nông nghiệp và Trang Trại Kestrel DROP D2AG (0720AGHVG)

Máy đo vi khí hậu cho Thể Thao và Giải Trí Kestrel DROP D2HS (0720ORA)

Thiết bị đo và dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm EXTECH RHT20

Bộ giao tiếp máy tính dùng cho testo 174T và testo 174H TESTO 0572 0500

Đồng hồ đo độ ẩm và nhiệt độ M&MPRO AMT-116 (-40~70 ℃)

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm, nhiệt độ, áp suất EXTECH RHT50

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm HUATO S500-EX (-40 ~ 85°C; 0-100%RH;Cảnh báo)

USB ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Multimetrix DL53 (0~100%RH, – 40~+70 °C)

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ kép không dây HUATO S700-ET (-40~85℃; ±0.5℃/±1℃)

USB ghi dữ liệu nhiệt độ SterlingSensors ST-171T (-200~1370°C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm & áp suất Kestrel DROP D3

Máy đo vi khí hậu trong Phòng cháy Chữa Cháy và Cứu hộ Kestrel DROP D3FW (0730FWORA)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ TESTO 184 T3 (-35 ~ +70 °C; IP67)

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ HUATO S500-DT (-40 ~ 85°C, cảnh báo)

MÁY GHI DỮ LIỆU NHIỆT ĐỘ – ĐỘ ẨM Extech 42275

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ HUATO S700-RT1 (-100~200℃&0~400℃; ±0.5℃/±0.06Ω)

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm không dây HUATO S700-EX (-40~85℃, 0%RH~95%RH, WiFi)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Hioki HiLOGGER LR5011

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ TESTO 175 T1 (-35 ~ +55 °C, IP65)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm không khí TESTO 184 H1 (-20 ~ +70 °C,0 ~100% RH)

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm EXTECH SD500

Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm EXTECH 42280A

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không dây Elitech RCW-400A (-40℃-80℃, 10-90%RH)

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ HUATO S500-ET-GSM (-40 ~ 85°C, GSM cảnh báo tin nhắn điện thoại)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ USB EXTECH THD5

Thiết bị ghi dữ liệu với màn hình và tích hợp đầu đo nhiệt độ NTC – WIFI TESTO Saveris 2-T1 (-30 ~ +50°C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm INSIZE 0311-3070

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ đông lạnh TESTO 184 T4 (-80 ~ +70 °C, IP67)

Máy đo độ ẩm PCE THT 10 (-20…60°C, 0…99.9%RH)

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm HUATO S500-EX-GSM (-40 ~ 85°C; 0-100%RH)

Thiết bị ghi dữ liệu với màn hình và tích hợp hai kết nối đầu đo nhiệt độ NTC – WIFI TESTO Saveris 2-T2 (-50 ~ +150 °C)

Máy đo áp suất khí quyển, nhiệt độ, độ ẩm EXTECH SD700

Máy ghi và đo nhiệt độ, độ ẩm và áp suất PCE THB 40

Thiết bị đo và ghi nhiệt độ, độ ẩm PCE HT110 (0~+50 °C / 10~ 90 % H.r)

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm HUATO S500-EX-RJ45 (-40 ~ 85°C; 0-100%RH; RJ45)

 

Thiết bị đo/ghi nhiệt độ, độ ẩm, cường độ sáng TESTO 160 E

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm HUATO S500-GSM ( -20 ~ 70°C; 0-100%RH, GPRS)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm HIOKI LR5001

Thiết bị đo và ghi dữ liệu ánh sáng, tia cực tím. độ ẩm và nhiệt độ HUATO S635-LUX-UV (0~40000Lux; 0~1000uW/cm2; -40~85℃)

Thiết bị đo và ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm, khí CO2 HUATO S653 (0~5000PPM; -30~+70℃; 0~100%RH)

Thiết bị đo/ghi nhiệt độ, độ ẩm TESTO 160 TH

Máy đo ghi dữ liệu nhiệt độ/ độ ẩm TESTO Saveris 2-T3 ( WiFi, -195~ +1350 °C )

Thiết bị lưu nhiệt ẩm có hiển thị giá trị Hobo U14-001 (15 ~ 95%)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm TESTO 184 G1 ( -20 ~ +70 °C, 0 ~ 100 %rH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm TESTO 175 H1 (20 ~ +55°C)

Máy ghi biểu đồ nhiệt độ và độ ẩm kèm chứng nhận hiệu chuẩn NIST EXTECH RH520B-NIST (30~ 60°C, 1~99%)

Thiết bị đo/ghi dữ liệu tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm TESTO 160 THE

Nhiệt ẩm kế PCE THT 10-ICA (-20~60 ° C; 0~99,9% RH; chứng chỉ ISO)

Thiết bị đo ghi nhiệt độ độ ẩm PCE HT110-ICA

Thiết bị đo, ghi nhiệt độ PCE T390-ICA

Thiết bị đo ghi nhiệt độ, độ ẩm PCE HT71N-5

Nhiệt kế PCE THB 40-ICA (0~ 50°C; 10~90% RH; 10~1100 hPa; chứng chỉ ISO)

Nhiệt kế PCE AQD 50 (0 ~ +50 ºC, 0~100 % RH)

Máy đo nhiệt độ/độ ẩm EZDO HT-360D (5-95%RH, -20~70°C, kèm chức năng ghi dữ liệu)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm TESTO Saveris 2-H1 (-30 ~ +50 °C; 100 %rH, IP30)

Thiết bị đo ghi nhiệt độ, độ ẩm PCE 313A-ICA

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ TESTO 176 T1 (-35 ~ +70 °C, IP68)

Thiết bị đo, ghi nhiệt độ PCE IR10 (-40~600°C, ± 1%)

Nhiệt ẩm kế PCE HT 300 (-10~80 ° C; 0~100% RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm TESTO 176 H1 (0 ~ 100 %rH, -20 ~ +70 °C, 4 kênh, IP65)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm TESTO 176 H2 ( -20 ~ +70 °C, 4 kênh, 0 ~ +100 %rH)

Thiết bị đo/ghi dữ liệu có màn hình và tích hợp cảm cảm biến để đo nhiệt độ, độ ẩm, CO2 và áp suất TESTO 160 IAQ

Thiết bị đo/ghi dữ liệu tích hợp cảm cảm biến để đo nhiệt độ, độ ẩm, cường độ sáng TESTO 160 THL

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, áp suất, độ ẩm TESTO 176 P1 (-20 ~ +70 °C; 0 ~ 100 %RH; 600 ~ 1100 mbar, IP 54)

Máy đo ghi nhiệt độ, độ ẩm PCE HT71N-10 (-35~80ºC/ 0~100% HR)

Thiết bị đo ghi nhiệt độ độ ẩm PCE HT110-5 (0~50°C,10~90% RH)

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO KT120

Nhiệt ẩm kế tự ghi SATO 7210-00

Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm SEKONIC ST-50A

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm USB EBRO EBI 310 TH (1340-6336) (75°C, ±0,2°C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ USB EBRO 300 TH (1340-6334) (70°C,±0,5°C)

Nhiệt kế tự ghi Supco CR87B220C

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm mini TESTO 174H Set ( -20 ~ +70 °C, 0 ~ 100 %rH, IP20, cáp USB)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ KIMO KTT 220

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm Elitech RC-4HA (-30℃~+60℃, 0~99%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Elitech GSP-8 ( -20℃~60℃/-40℃~85℃/1~99%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech Tl-2S (-30℃~60℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech TL-1S (-30℃~60℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không dây Elitech RCW-360 (-40℃~80℃)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không dây Elitech RCW-2200 (-30℃~65℃ / 10%RH~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không dây Elitech RCW-2100 (-30℃~65℃, 10%RH~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Elitech RC-5+TE (-30°C ~+70°C/-40°C ~+85°C)

Máy ghi dữ liệu độ ẩm HIOKI LR8514

Máy đo độ ẩm chuyên nghiệp Lutron HT-3017, 5% to 95 % R.H

Bộ ghi dữ liệu phân tích nấm mốc Hioki HiLOGGER LR8520

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Rotronic HL-20D (0~100%RH; 0~50°C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Madgetech TCTempX8LCD (8 kênh; -20 °C đến +60 °C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và áp suất Madgetech PR1000Ex-1000A (-40 °C – +80 °C; 0 – 1000 PSIA)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Madgetech RHTEMP2000 (-40 °C – +60 °C; 0-95 %RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Madgetech RHTemp101A (-40 °C – +80 °C; 0-95 %RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không dây Madgetech RFPRHTemp2000A (-20 °C – +60 °C; 0 – 95 %RH; 250 – 1300 mbar)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, khí carbon không dây Madgetech RFCO2RHTEMP2000A (0 °C – +55 °C; 0 % -95 %RH; 0 – 200.000 ppm)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất Madgetech PRHTemp101A (-40 °C đến +80 °C; 0 % – 95 %RH; 250 mbar -1300 mbar)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Madgetech MICRORHTEMP (0 °C đến +60 °C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Madgetech LCS140 (-40 °C đến +140 °C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm không dây Madgetech ELEMENT HT (-20 °C đến +60 °C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, khí carbon Madgetech Element CO2 (0 °C đến +55 °C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, Shock Madgetech UltraShock

Bộ ghi dữ liệu lượng mưa Madgetech Rain101A

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ và áp suất Madgetech PRTC210 (-20 ºC đến +80 ºC)

Bộ ghi dữ liệu chênh lệch nhiệt độ và áp suất Madgetech PRTC110-5inH2O (-20 ºC – +80 ºC; 0 – 5inH2O)

Bộ ghi dữ liệu áp suất Madgetech PR2000-5000 (0-5000PSIA)

Bộ ghi dữ liệu áp suất Madgetech PR2000-1000 (0-1000PSIA)

Bộ ghi dữ liệu áp suất Madgetech PR2000-300 (0-300PSIA/G)

Bộ ghi dữ liệu áp suất Madgetech PR2000-100 (0-100PSIA/G)

Bộ ghi dữ liệu áp suất Madgetech PR2000-30 (0-30PSIA/G)

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm nhiệt độ Elitech RCW-360 Plus 4G (-40℃~+ 80℃, 0~100% RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Amprobe TR300 (-4~158°F, 0~100%)

Thiết bị đo và ghi nhiệt độ Tangteck PRO-1300-8P (-100 ~ +1350ºC; ±1ºC)

Máy ghi đo nhiệt độ Tangteck PRO-1300-6P (-100 ~ 1350°C; ±1°C)

Máy đo ghi nhiệt độ Tangteck PRO-1300-4P (-100 ~ 1350°C; ±1°C)

Máy đo ghi nhiệt độ Tangteck PRO-1000-8P ( 0 ~ 1000°C; ±1°C)

Máy đo ghi nhiệt độ Tangteck PRO-1000-6P (0 ~ 1000°C; ±1°C)

Máy đo ghi nhiệt độ Tangteck PRO-1000-4P (0 ~ 1000°C; ±1°C)

Máy đo ghi nhiệt độ Tangteck PRO-600-12P (0 ~ 600°C; ±0.5°C)

Máy đo ghi nhiệt độ Tangteck PRO-600-8P (0 ~ 600°C; ±0.5°C)

Máy đo ghi nhiệt độ Tangteck PRO-600-6P (0 ~ 600°C; ±0.5°C)

Viết ghi nhiệt độ Supco CRPEN

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm, nhiệt độ CEM DT-171T (Type K: -200~1370°C, ±1ºC)

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm, nhiệt độ CEM DT-171E (-40~70ºC; 0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ, Độ ẩm, CO CEM DT-1702 (100%RH, -28~60°C, 0~1000PPM)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ, Độ ẩm, Độ ồn CEM DT-1701 (100%RH, -28.0~60.0°C, 30~130dB)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ, Độ ẩm CEM DT-1700 (100%RH, -28~60°C)

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm CEM DT-190 (6~99.9 %)

 

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-192A (-40~80℃(internal);-50~110℃(probe))

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-191B (-40~70℃;0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-191A (-40~70℃; 0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-191 (-40~70℃)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-171F (-40~70℃; 0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-171C (-40~70℃; 0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-171 (-40~70℃; 0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-170 (-40~70℃; ±1℃)

Bộ ghi dữ liệu Nhiệt độ & Độ ẩm CEM DT-172 (-40~70℃/-40~158℉; 0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm ClimaTech CT-7095L

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm mini (wireless) Rotronic RMS-MLOG-B-868

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ mini (wireless) Rotronic RMS-MLOG-T-868

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm (giao tiếp cổng LAN) Rotronic RMS-LOG-L

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Rotronic HL-20D-SET1

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Rotronic HL-NT2

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Rotronic HL-1D

Thiết Bị Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ Rotronic HL-RC-T030 (wireless)

Thiết Bị Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ Rotronic HL-RC-T (wireless)

Thiết Bị Ghi Dữ Liệu Nhiệt Độ Rotronic TL-1D

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không dây Rotronic LOG-PT1000-RC

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ không dây Rotronic LOG-PT1000-ET030-RC

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ Rotronic TL-CC1

Thiết bị ghi nhiệt độ, độ ẩm hiển thị số EBRO EBI 20-TH1 (1601-0044)

Thiết bị ghi dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm áp suất khí quyển EXTECH rht 35

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm Rotronic HP32

Máy đo nhiệt độ/độ ẩm/CO2 EZDO CHT-187D (5-95%RH, -20~70°C; kèm chức năng ghi dữ liệu)

Đầu đọc kết quả ghi nhiệt độ không dây EBRO EBI IF 400 (1340-6210)

Thiết bị ghi nhiệt độ/độ ẩm không dây EBRO EBI 25-TH (1340-6202) (-30 – 60C; 0-100%rH)

Thiết bị ghi nhiệt độ không dây EBRO EBI 25-T (1340-6200) (-30~60°C)

Thiết bị ghi nhiệt độ hiển thị số EBRO EBI 20-T1 (1601-0042) (-30 – 60C)

Thiết bị ghi nhiệt độ hiển thị số EBRO EBI 300 (1340-6330) (Kết nối máy tính bằng cổng USB)

Máy ghi nhiệt độ và độ ẩm SEKONIC ST-50M (-20~50℃, -20~80℃)

Đầu dò cảm biến cho nhiệt ẩm kế tự ghi SATO SK-L751-1

Nhiệt ẩm kế tự ghi SATO SK-L754

Nhiệt ẩm kế đa năng với bộ ghi dữ liệu skSATO SK-5RAD-MR (5~50°C; 0~99.9%rh)

Máy đo áp suất Sigma II skSATO NSII-BQ (940~1045hPa; loại Quartz)

Nhiệt ẩm kế tự ghi Sigma II skSATO NSII-ES2 (-15~50±1°C;2 đầu đo)

Nhiệt ẩm kế tự ghi Sigma II skSATO NSII-ES1 (-15~50±1°C;1 đầu đo)

Nhiệt ẩm kế tự ghi Sigma II skSATO NSII-TQ (-15~40°C)

Bộ ghi dữ liệu skSATO SK-L200THIID (-45~205°C)

Bộ ghi dữ liệu skSATO SK-L200TII (-45~205°C)

Nhiệt ẩm kế skSATO Mini-Cube (-15~40°C; 5~100%)

Ẩm kế Sigma II skSATO NSII-HQ (0~100%; Quartz type)

Nhiệt ẩm kế tự ghi Sigma II skSATO NSII-S (Spring-wound type; -15~40°C; 0~100%)

Nhiệt ẩm kế tự ghi Sigma II skSATO NSII-Q (-10~50°C; 0~100%)

Nhiệt ẩm kế tự ghi Sigma II skSATO NSII-Q (Quartz type; -15~40°C; 0~100%)

Máy ghi nhiệt độ âm sâu skSATO LMMC-1 (Hàng đặt)

Datalogger ghi nhiệt độ KIMO KT50 (-40~+70°C)

Đầu dò cảm biến cho nhiệt ẩm kế tự ghi SATO SK-L754-1

Máy ghi dữ liệu nhiệt độ skSATO LSY-A1 (1 bút ghi; Hàng đặt)

Nhiệt kế tự ghi Supco CR87B

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, độ rung CEM DT-194G (-30~70°C, 0~100%RH, 0~16g)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, độ rung CEM 193G (-30~70°C, 0~100%RH, 0~16g)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm CEM 193HN1 (-30~70°C, 0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm CEM 193H1 (-30~70°C, 0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ CEM 193TN1 (-30~70°C, ±1°C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ CEM 193TB1 (-30~70°C ±1°C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ CEM 193T1 (-30~70°C/-22~158̧°F)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm, áp suất không khí CEM DT-174 (-40~70°C, 0~100%RH, 0~30PSI)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-172Beacon (-40~70°C,0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-172BLE (-40~70°C, 0~100%RH)

 

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm trong không khí

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ CEM DT-194TK (-200~1370°C, 0.1°C)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-195TH (-40~70°C,0~100%RH)

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm CEM DT-194TH (-40~70°C,0~100%RH)

Nhiệt kế tự ghi Elitech RC-5 (-30~70℃; ±0.5℃; IP67)

Máy đo và ghi giá trị nhiệt độ và độ ẩm Rotronic HP32-S-SET (-10…60°C, 0…100%RH)

Thiết bị ghi dữ liệu áp suất HACCP TESTO 191-P1 (1 mbar ~ 4 bar)

Thiết bị ghi dữ liệu áp suất TESTO 190-P1 (1mbar ~ 4bar)

 

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm nhiệt độ Elitech RCW-360 Plus 4G-THDE (-20℃~+60℃/-40℃~80℃, 0~100%)

Bộ ghi dữ liệu độ ẩm nhiệt độ Elitech RCW-360 Plus 4G-THDE (-20℃~+60℃/-40℃~80℃, 0~100%)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo