Quy Trình Hiệu Chuẩn Bình Định Mức

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN BÌNH ĐỊNH MỨC

Calibration Of Volumetric Flasks

Bình Định Mức

Hiệu Chuẩn Bình Định Mức

Để xác định thể tích của một bình định mức, chúng ta khó có thể nhìn vào vạch chia bình mà đọc chính xác được. Thay vào đó, viêc hiệu chuẩn thường được thực hiện bằng cách cân một khối lượng nước và sử dụng những phương pháp tính toán hợp lý để qui về thề tích của lượng nước đó.

V = m / D , trong đó V là thể tích của nước

                               m là khối lượng của nước

                               D là khối lượng riêng của nước

Yếu tố ảnh hưởng đến phép đo thể tích

  • Thể tích của một chất lỏng thay đổi theo nhiệt độ. Để hiệu chuẩn bình định mức, nhiệt độ được chọn là 20 oC.

Trong phần lớn công việc giá trị này là đủ nhỏ để có thể lờ đi.Tuy nhiên sự giãn nở nhiệt của chất lỏng là khá quan trọng. Pha loãng dung dịch nước có hệ số giãn nở nhiệt của khoảng 0,025% / oC. Một lít nước ở 15oC sẽ chiếm 1.002 l ở nhiệt độ 25oC. Một sự điều chỉnh đối với việc mở rộng này phải thường xuyên được áp dụng trong quá trình hiệu chuẩn.

Hiệu Chuẩn bình định mức

          Sử dụng một bình định mức đã được làm sạch. Cân bình định mức, sau đo điền nước vào vạch của bình và cân lại một lần nữa. Như vậy ta có thể xác định được khối lượng của thể nước trong bình.

          Lặp lại quy trình này ít nhất 2 lần. Sau đo ta tích thể tích thực của bình theo công thức đã cho o trên.

Bảng khối lượng riêng của nước thay đổi theo nhiệt độ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo