Quy Trình Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Vạn Năng – CALIBRATION OF MULTIMETERS

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG

CALIBRATION OF MULTIMETERS

ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG

 1. Giới thiệu và mô tả

  1. Quy trình này mô tả quá trình hiệu chuẩn của đồng hồ vạn năng, hiệu chuẩn đồng hồ đa năng

  2. Quy trình này chỉ bao gồm những phép kiểm tra cần thiết. Bất kỳ những trục trặc nào được nhận biết trong quá trình hiệu chuẩn, phải được kiểm tra và sửa chữa một cách cụ thể.

 1. Chuẩn sử dụng

Tên chuẩn

Đặc tính kỹ thuật nhỏ nhất

 • Máy hiệu chuẩn đa năng

 • Hộp điện trở chuẩn

 • Thang đo:

 • 0 – 1000 VDC/VAC ( 60/400Hz )

 • 0 – 11 ADC/AAC ( 60/400Hz )

 • 0 – 3.5 VAC ( 10 Hz – 3 MHz )

Sai số: ± 0.25%

 • Thang đo:

 • 0 – 100 MΩ

Sai số: ± 0.25%

3.       Nguyên lý vận hành

3.1     Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trong toàn bộ quy trình này trước khi sử dụng.

Chú ý : Trừ khi được chỉ định, và trước khi bắt đầu quá trình hiệu chuẩn, đảm bảo rằng tất cả ngõ ra các thiết bị kiểm tra điện áp và / hoặc dòng điện được thiết lập về không (0) hoặc tắt. Đảm bảo rằng tất cả các công tắc thiết bị được đặt vào vị trí thích hợp trước khi thực hiện kết nối hoặc cấp nguồn.

3.2     Đọc hướng dẫn vận hành của tất cả thiết bị trước khi sử dụng.

3.3     Kết nối tất cả các thiết bị vào nguồn cung cấp thích hợp. Bật tất cả các công tắc nguồn đến On và đợi tất cả các thiết bị làm nóng theo yều cầu của nhà sản xuất trước khi sử dụng.

3.4     Đưa TI về Zero nếu có thể.

 1.  Quy trình hiệu chuẩn

  1. Hiệu chuẩn điện áp một chiều DCV

   1. Kết nối cực DCV của TI đến ngõ ra phát DCV của máy hiệu chuẩn đa năng.

   2. Chọn thang đo phù hợp, trên mỗi thang đo hiệu chuẩn 3 điểm 10%, 50%, 90% FS hoặc những điểm gần nhất ( đối với thiết bị có vạch chia ) nếu không có một yêu cầu đặc biệt nào khác.

   3. Điều khiển máy hiệu chuẩn đa năng đến từng giá trị hiệu chuẩn và kiểm tra độ chính xác tại mỗi điểm. Nếu phát hiện sai số vượt quá phạm vi cho phép, hiệu chỉnh lại nếu có thể.

   4. Hiệu chuẩn xong, nhấn nút STBY của máy hiệu chuẩn đa năng đưa máy về chế độ ngừng phát.

   5. Ngắt kết nối thiết bị.

   6. Nếu có thể, thực hiên các bước như trên với các điểm có giá trị âm.

  2. Hiệu chuẩn dòng một chiều DCC

   1. Kết nối cực đo dòng của TI đến cực phát dòng của máy hiệu chuẩn đa năng, kiểm tra cực kết nối.

   2. Chọn thang đo phù hợp, trên mỗi thang đo hiệu chuẩn 3 điểm 10%, 50%, 90% FS hoặc những điểm gần nhất ( đối với thiết bị có vạch chia ) nếu không có một yêu cầu đặc biệt nào khác.

   3. Điều khiển máy hiệu chuẩn đa năng đến từng giá trị hiệu chuẩn và kiểm tra độ chính xác tại mỗi điểm. Nếu phát hiện sai số vượt quá phạm vi cho phép, hiệu chỉnh lại nếu có thể.

   4. Hiệu chuẩn xong, nhấn nút STBY của máy hiệu chuẩn đa năng đưa máy về chế độ ngừng phát.

   5. Ngắt kết nối thiết bị.

  3. Hiệu chuẩn điện áp xoay chiều ACV

   1. Kết nối cực đo áp xoay chiều của TI đến cực phát áp xoay chiều của máy hiệu chuẩn đa năng, kiểm tra cực kết nối.

   2. Chọn thang đo phù hợp, trên mỗi thang đo hiệu chuẩn 3 điểm 10%, 50%, 90% FS hoặc những điểm gần nhất ( đối với thiết bị có vạch chia ) nếu không có một yêu cầu đặc biệt nào khác. Chọn tần số 60 Hz cho những phép đo này.

   3. Điều khiển máy hiệu chuẩn đa năng đến từng giá trị hiệu chuẩn và kiểm tra độ chính xác tại mỗi điểm. Nếu phát hiện sai số vượt quá phạm vi cho phép, hiệu chỉnh lại nếu có thể.

   4. Lặp lại các bước trên với tần số hiệu chuẩn 400 Hz.

   5. Ngắt kết nối thiết bị.

4.4   Hiệu chuẩn dòng điện xoay chiều ACC

4.4.1     Kết nối cực đo dòng điện xoay chiều của TI đến cực phát dòng điện xoay chiều của máy hiệu chuẩn đa năng, kiểm tra cực kết nối.

4.4.2     Chọn thang đo phù hợp, trên mỗi thang đo hiệu chuẩn 3 điểm 10%, 50%, 90% FS hoặc những điểm gần nhất ( đối với thiết bị có vạch chia ) nếu không có một yêu cầu đặc biệt nào khác. Chọn tần số 60 Hz cho những phép đo này.

4.4.3     Điều khiển máy hiệu chuẩn đa năng đến từng giá trị hiệu chuẩn và kiểm tra độ chính xác tại mỗi điểm. Nếu phát hiện sai số vượt quá phạm vi cho phép, hiệu chỉnh lại nếu có thể.

4.4.4     Lặp lại các bước trên với tần số hiệu chuẩn 400 Hz.

4.4.5     Ngắt kết nối thiết bị.

4.5   Hiệu chuẩn điện trở

4.5.1     Kết nối cực đo điện trở của TI đến cực phát điện trở của máy hiệu chuẩn đa năng hoặc hộp điện trở chuẩn.

4.5.2     Chọn thang đo phù hợp, trên mỗi thang đo hiệu chuẩn 3 điểm 10%, 50%, 90% FS hoặc những điểm gần nhất ( đối với thiết bị có vạch chia ) nếu không có một yêu cầu đặc biệt nào khác.

4.5.3     Điều khiển máy hiệu chuẩn đa năng  hoặc hộp điện trở chuẩn đến từng giá trị hiệu chuẩn và kiểm tra độ chính xác tại mỗi điểm. Nếu phát hiện sai số vượt quá phạm vi cho phép, hiệu chỉnh lại nếu có thể.

4.5.4     Ngắt kết nối thiết bị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo