QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY PHÓNG HÌNH – Microscope Measuring – Profile Projector

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY PHÓNG HÌNH

Microscope Measuring / Profile Projector

Hiệu chuẩn máy đo tọa độ 2 chiều ,Máy Phóng Hình

1.            Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này qui định qui trình hiệu chuẩn máy phóng hình, máy đo tọa độ 2 chiều có độ chia đến 0.001 mm, và có kích thước đến 600 mm.

2.            Phương tiện hiệu chuẩn

2.1          Phương tiện chuẩn

·         Chuẩn đo chiều dài

o   Thang đo:        ( 0 – 300 ) mm

o   Sai số:             ≤ ± 19.5 µm

3.            Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn, đảm bảo các điều kiện sau:

·         Nhiệt độ ( 20 ± 1 ) oC.

·         Độ ẩm không khí ( 60 ± 10 ) %RH

·         Đặt các phương tiện đo chuẩn bên cạnh máy phóng hình cần hiệu chuẩn sao cho nhiệt độ của chúng không chênh lệch quá 0.2 oC.

·         Trong trường hợp nhiệt độ nằm ngoài phạm vi cho phép thì phải hiệu chính sai số đo nhiệt độ gây ra vào kết quả đo.

4.            Tiến hành hiệu chuẩn

4.1          Kiểm tra bên ngoài

·               Máy phải có đầy đu nhãn hiệu, số hiệu sản xuất:

·               Các cơ cấu dịch chuyển bàn máy theo các trục X và Y của máy ohair chuyển động nhẹ nhàng;

·               Bộ phận điều chỉnh các thấu kính, tiêu cự của máy phóng hình phải hoạt động tốt;

·               Màn hình của máy phải sáng đều, ảnh trên màn hình phải nét;

·               Đối với máy phóng hình có cơ cấu hiện số: tất cả các số phải hiển thị rõ ràng đầy đủ không bị mất nét.

4.2          Kiểm tra đo lường

                        Máy phóng hình được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

4.2.1                Kiểm tra độ song song giữa đường trượt của bàn máy và đường chữ thập ( theo trục X, trục Y) trên màn hình.

                        -Lắp ống kính phóng đại và chọn phối hợp thấu kính hội tụ chiếu sáng phù hợp với độ phóng đại của ống kính đó.

                        -Đặt một điểm chuẩn trên bàn máy và chiếu ảnh của nó lên màn hình

                        -Đặt vạch chuẩn của màn hình trùng với điểm “0”

                        a) Kiểm Tra độ song song với trục X:

                        -Đưa điểm chuẩn tiếp xúc với đầu mút đường nằm ngang của vạch chử thập của màn hình.

                        -Dịch chuyển bàn máy theo trục X đến khi ảnh của điểm chuẩn di chuyển đến cuối đường nàm ngang của màn hình.

                        -Khoảng cách thay đổi từ điểm chuẩn đến đường nằm ngang được đo trên thang đo trục Y là giá trị cần đo.

                        -Ghi kết quả vào biên bản.

                        b) Kiểm tra độ song song với trục Y

                        -Thực hiện tương tự như mục a

                        -Ghi kết quả vào biên bản:

4.2.2                Kiểm tra độ lệch tâm của màn hình

                        -Lắp ống kính có độ phóng đại cao ( với máy có nhiều ống kính phóng đại).

                        -Chọn phối hợp thấu kính hội tụ của bộ phận chiếu sáng tương ứng với độ phóng đại của ống kính phóng.

                        -Đặt một điểm chuẩn trên bàn máy và chiếu ảnh của nó lên màn hình.

                        -Đưa ảnh của điểm chuẩn trùng với tâm của đường chữ thập của màn hình.

                        -Xoay màn hình quanh trục của nó, xác định độ lệch lớn nhất giữa ảnh của điểm chuẩn và tâm của đường chữ thập. Ghi kết quả vào biên bản.

4.2.3                Xác định sai số phóng đại

                        -Đặt một thước kính chuẩn lên bàn máy và phóng ảnh của nó lên màn hình.

                        -Sử dụng thước kính đọc đo ảnh phóng đại của thước kính chuẩn trên 4 bán kính dọc theo đường chữ thập của màn hình.

                        Ghi kết quả vào biên bản.

4.2.4                Xác định sai số dịch chuyển của bàn máy:

                        a) Theo trục X-X (dịch chuyển ngang)

                        Đặt thước kính chuẩn trên bàn máy và chiếu ảnh của nó lên màn hình sao cho chân vạch chia của thước kính tiếp xúc với đường nằm ngang của vạch chữ thập.Làm trùng vạch “0” với đường thẳng đứng của vạch chữ thập.

                        -Dịch chuyển bàn máy để đo hết phạm vi của thước tương ứng với phạm vi dịch chuyển của bàn máy theo trục X-X

                        Ghi kết quả vào biên bản.

                        b) Theo trục Y-Y (dịch chuyển dọc).

Thực hiện như mục a.

Ghi kết quả vào biên bản.

4.2.5                Xác định sai số thang đo góc ( đối với máy phóng hình có màn hình đo góc):

                        Đặt căn mẫu góc chuẩn trên bàn máy và chiếu ảnh của nó lên màn hình.

                        Sử dụng thang đo góc để đo kích thước của căn mẫu tại các giá trị 90°,180°,270°,360°.

                        -Chênh lệch giữa giá trị đọc và giá trị danh nghĩa là giá trị cần đo.

                        Ghi kết quả vào biên bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo