QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI – PARTICLE COUNTER CALIBRATION

QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN MÁY ĐO ĐỘ BỤI

PARTICLE COUNTER CALIBRATION

MÁY ĐO ĐỘ BỤI

Phạm Vi

Mục đích của hướng dẫn này là cung cấp phương pháp để hiệu chuẩn máy đo độ bụi. Sử dụng các hạt bụi tự nhiên đã được lọc trong một phạm vi cụ thể. Phương pháp này sẽ tạo ra độ chính xác cao hơn trong việc tính toán số lượng bình thường so với sử dụng lĩnh vực Polymer. Tuy nhiên, nếu thiết bị có sai số vượt quá sai số cho phép thì phải dung phương  pháp Polymer để điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh (hoặc được nhận trở lại từ các nhà sản xuất) thủ tục này nên được sử dụng để xác nhận tính chính xác.

Làm Sạch và sử lý

Trừ khi có những chỉ dẫn khác từ khách hàng. Thực hiện quy trình xử lý và làm sạch sau:

Trước khi thực hiện bất kỳ một thao tác bảo trì nào, xem xét lại các cảnh báo an toàn được cung cấp trong hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất. Luôn luôn bảo vệ các đơn vị kiểm tra từ tác động của môi trường như rung, nhiệt độ, độ ẩm…Trong thời gian vận chuyển phải đảm bảo đóng gói tốt, bọc trong túi nhựa kín sạch sẽ, có mút đệm chống sốc.Máy móc phải được đặt như vậy cho đến khi nó đến khu vực hiệu chuẩn.

Không nên tháo rời dụng cụ ra khỏi bọc nhực cho đến khi nó được xác nhan65 hiệu chuẩn.

Dịch vụ bảo trì & sửa chữa: Không tháo mở thiết bị để bào trì sửa chữa trừ khi nắp bảo vệ được cài đặt. phải đảm bảo an toàn lao động và cổ tay phải đeo ESD

Chuẩn sử dụng

  • Digital FLow Gage

  • Micron Filter Set ( 0.1 to 2.0 )

  • Chuẩn Particle Counter

Kiểm Tra Purge

Kết nối bộ lọc Purge đến Sample Inlet. Cung cấp nguồn đến thiết bị sau đó lấy mẫu trong vòng 30 phút. Trong thời gian này cho phép thiết bị làm nóng và tẩy những hạt bụi còn sót lại ben trong nó.

Trên giao diện máy đo bụi, cài đặt lấy mẫu 5 phút và thực hiện phép lấy mẫu này 10 lần. Sau đo kiểm tra nếu thấy bình thường thì bắt đầu tiến hành hiệu chuẩn.

Xác định sai số Flow

Kết nối Digital Flow Gage đến Filter của Purge Test. Khởi động máy và kiểm tra tỉ lệ Flow. Tỉ lệ Flow phải nằm trong khoảng ( 0.09 đến 0.11 ) cfm hay ( 2.5 đến 3.1) lpm

Xác định sai số Count

Thực hiện quy trình kiểm tra Purge trên chuẩn đo bụi. Không làm gì cho đến khi máy đo bụi thông qua các phép kiểm tra Purge.

Cài đặt chuẩn đo bụi lấy mẫu 10 lần, mỗi lần 1 phút. Kết nối một bộ lọc 0.4 đến cả chuẩn và thiết bị đo. Bắt đầu đo cho cả hai ở phạm vi 0.2 va 0.3. Ghi lại độ trung bình của phép tính cho cả chuẩn và máy đo bụi.

Thay thế bộ lọc 0.4 bằng bộ lọc 1.0 và ghi lại 10 kết quả lấy mẫu khác ( mỗi lần 1 phút ) cho 2 thang do 0.5 và 0.7. Ghi lại độ trung bình của phép tính cho cả chuẩn và máy đo bụi.

Thay bộ lọc 1.0 bằng 2.0 và thực hiện tương tự.

Sau khi thực hiện xong, gắn bộ lọc 0.1 vào cả chuẩn và máy đo. Cho chạy trong vào 10 phút để không còn hạt bụi nào. Di chuyen bộ loc đi và đậy kín lại.

Kiểm tra độ chính xác

Kiểm tra xem kết quả của UUT có nằm trong sai số cho phép hay không.

Gởi Chuẩn đo bụi đến nhà sản xuất hiệu chuẩn lại trong vòng 12 tháng.

Thay thế bộ lọc khi thấy cần thiết.

SPC : Chuẩn đo bụi

UUT: Máy đo bụi cần hiệu chuẩn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi ngay tại đây
Chat với chúng tôi qua Zalo